PostHeaderIcon Kácení stromů

K hlavním činnostem naší firmy patří zdravotní ošetřování a kácení stromů.

V našem týmu jsou specialisté na arborestiku s mnohaletou praxí v oboru.

Kácení stromů je jednou z fyzicky i psychicky nejnáročnějších prací. Je nevyhnutelné zde spojit veškeré zkušenosti a obezřetnost, aby kácení stromů probíhalo bezpečně a s výborným výsledkem. Nejedná se o pouhé použití síly bez promyšlených a dobře plánovaných kroků.

Při kácení stromů je nezbytné věnovat náležitou pozornost identifikaci nebezpečí a na základě vyhodnocení rizik přijmout potřebná opatření. Při stanovení pracovního postupu je nutno zohlednit druh dřeviny, stáří a zdravotní stav kácených stromů, tvar koruny a další podmínky na místě pracoviště jako je stav terénu nebo povětrnostní podmínky.

Zabýváme se především o likvidací nebezpečných stavů stromů, které ohrožují zdraví nebo majetek. V lesnictví jde o likvidaci polovývratů, vývratů a polomů. Při práci pro firmy, úřady a soukromé osoby jde především o rizikové kácení stromů v okolí budov, silnic, železnice nebo ořez nežádoucích dřevin v blízkosti elektrického vedení.

kácení stromů kácení stromů kácení stromů kácení stromů kácení stromů