PostHeaderIcon Sanace skalních masivů

Sanace skalních masivů se provádí nejčastěji z důvodů bezpečnosti před pádem uvolněných kamenů.

Zahrnuje to oklepávání zvětralých a uvolněných kamenů, odstraňování prorůstající vegetace, popř. instalace záchytných ocelových sítí.

Sanace skalních masivů horolezeckou technikou je často jediným možnýmzpůsobem, jak zabezpečit masiv a předejít tak škodám na zdraví a majetku.

sanace skal sanace skal sanace skal sanace skal sanace skal sanace skal